1959 Urodziłam się w Grudziądzu; od dzieciństwa posługuję się językiem polskim i niemieckim
1966-1978 Szkoła podstawowa i liceum w Grudziądzu
1978 Matura
1978-1983 Studa germanistyczne Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
1983 Egzamin magisterski
Wyjazd na stałe do Republiki Federalnej Niemiec
1984-1989 Studia germanistyczne, geograficzne i z historii sztuki na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn
seit 1985 Egzamin państwowy na tłumacza pisemnego, Izba Przemysłowo Handlowa w Bonn
seit 1987 Zaprzysiężenie na tłumacza pisemnego, Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii
seit 1988 Członkowstwo w Forum Zawodowym Tłumaczy w Bonn
1989 Pierwszy Egzamin Państwowy na kierunkach germanistyka i geografia
1989-1991 Kierownictwo kursów integracyjnych dla przesiedleńców, fundacja Otta Benecke w Bonn
seit 1991 Zaprzysiężenie na tłumacza ustnego, Sąd Krajowy w Bonn
seit 1998 Członkowstwo w Polsko-Niemieckim Towarzystwie w Bonn


de_DE Deutsch