Tłumaczenie ustne, według niemieckiej normy DIN 2345 z kwietnia 1998 roku, to tłumaczenie usłyszanej wypowiedzi z języka źródłowego na język docelowy.

W 1991 roku zostałam zaprzysiężona przez Sąd Krajowy w Bonn na tłumacza ustnego języka polskiego, to znaczy, że przed Dyrektorem Sądu Krajowego w Bonn złożyłam przysięgę zobowiązując się do sumiennego i opartego na zasadzie dobrej wiary tłumaczenia, szczególnie w ramach rozpraw sądowych.

Przyjmuję zlecenia tłumaczeń ustnych podczas negocjacji, konferencji, posiedzeń, rozmów służbowych, rozpraw sądowych, przesłuchań przed policją, zarówno konsekutywnych jak i symultanicznych.

Przekład konsekutywny polega na tłumaczeniu usłyszanego tekstu nie równocześnie z mówcą, lecz na jego rekonstrukcji po pewnej partii wypowiedzianego tekstu.

Przekład symultaniczny polega na odebraniu przez tłumacza tekstu mówionego i nadaniu go niemal równocześnie w innym języku.

(Definicje przekładu konsekutywnego i symultanicznego pochodzą z książki Jerzego Pieńkosa: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa [PWN] 1993).

Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne zależy od ilości godzin przepracowanych przez tłumacza. Wynagrodzenie podstawowe za tłumaczenia ustne uzgadniane jest na podstawie stawki godzinowej lub stawki dziennej. Do wynagrodzenia podstawowego doliczane są koszta podróży i diety. Czas dojazdu do miejsca, w którym ma odbyć się tłumaczenie, wliczany jest w czas pracy. Rozpoczęte godziny są zaokrąglane do pełnej godziny. Podstawą stawki dziennej jest ośmiogodzinny dzień pracy łącznie z godziną przerwy.

de_DE Deutsch