Tłumaczenie pisemne, według niemieckiej normy DIN 2345 z kwietnia 1998 roku, to przekład tekstu z języka źródłowego (tekst oryginału) na język docelowy (tekst tłumaczenia).

W 1987 roku zostałam zaprzysiężona przez Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii na tłumacza pisemnego języka polskiego, zostałam tym samym upoważniona do poświadczania poprawności i zupełności sporządzanego przeze mnie tłumaczenia (uwierzytelnienie).

Przyjmuję zlecenia tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski następujących tekstów:

  • umów międzynarodowych, traktatów, porozumień, rozporządzeń,
  • umów i korespondencji w obrocie gospodarczym, kontraktów, bilansów, sprawozdań, zamówień, instrukcji obsługi, opisów produktów, tekstów reklamowych,
  • metryk i dokumentów urzędowych (wraz z uwierzytelnieniem), korespondencji prywatnej,
  • aktów oskarżenia, nakazów aresztowania, orzeczeń sądowych,
  • rozpraw i innych publikacji naukowych,
  • tekstów literackich.

Cena tłumaczenia pisemnego zależy od ilość standardowych wierszy w gotowym tłumaczeniu (tekst w języku docelowym). Wiersz standardowy zawiera 55 znaków łącznie ze spacjami.

W przypadku obszernych tekstów istnieje możliwość ustalenia ceny ryczałtowej na podstawie ilości stron standardowych. Strona standardowa zawiera 25 wierszy standardowych.

W przypadku pilnych zleceń uzgadniana jest dodatkowa opłata w procentach od wynagrodzenia podstawowego. Pilne zlecenia odnoszą się do sporządzania tłumaczeń pisemnych w ciągu jednej doby, podczas weekendu lub w dni świąteczne.

de_DE Deutsch