Odpowiedzialna za treści stron internetowych:

BRIGITTE NENZEL
Pützchensweg 34 b
53227 Bonn, Niemcy

Tel.: 0228/465320
Fax: 0228/465088
Mobil: +49/170/8118085
e-Mail: bnenzel@t-online.de

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Teksty, zdjęcia, grafiki oraz układ tych stron są chronione prawem autorskim. Nieuprawnione wykorzystanie, powielanie lub przekazywanie treści w części lub w całości jest zabronione.

Zdjęcia publikacji za uprzejmym zezwoleniem wydawnictw i wydawców.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Mimo starań dokładanych przy opracowywaniu strony nie możemy wziąć odpowiedzialności za treści stron pod względem jej poprawności, ścisłości i aktualności.

Datenschutz

de_DE Deutsch