Pützchensweg 34 b • 53227 Bonn • Niemcy
Tel.: 0049 (0)228 465320 • Fax: 0049 (0)228 465088
e-mail: bnenzel@t-online.de

Witam serdecznie!

Od 1987 roku pracuję w Niemczech jako niezależny tłumacz języka polskiego. W tym czasie zrealizowałam ku pełnemu zadowoleniu moich klientów wiele tłumaczeń, zleconych przez federalne ministerstwa, instytucje publiczne i prywatne, podmioty gospodarcze, sądy, urzędy i przez prywatnych klientów. Wielu spośród nich od dawna korzysta regularnie z moich usług.

Od dzieciństwa posługuję się zarówno językiem polskim jak i niemieckim. Oferowane przeze mnie usługi obejmują szeroki zakres wiedzy w takich dziedzinach jak: prawo, gospodarka, komunikacja, technika, gospodarka przestrzenna, krajoznawstwo i ochrona środowiska, urbanistyka, architektura, medycyna oraz sztuka i literatura. Szybkie przyswajanie wiadomości z nowych dziedzin wiedzy traktuję w moim zawodzie jako coś oczywistego. Wysoka jakość, rzetelność i dyskrecja są dla mnie najistotniejsze!

Jeżeli są Państwo zainteresowani zleceniem tłumaczenia pisemnego lub ustnego, proszę o telefoniczne skontaktowanie się ze mną lub o przesłanie zapytania faksem albo pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące obu rodzajów zleceń oraz kryteria wyznaczania cen znajdziecie Państwo na stronach „Tłumaczenia ustne” i „Tłumaczenia pisemne”.

Brigitte Nenzel

Tłumaczenie pisemne, według niemieckiej normy DIN 2345 z kwietnia 1998 roku, to przekład tekstu z języka źródłowego (tekst oryginału) na język docelowy (tekst tłumaczenia).

W 1987 roku zostałam zaprzysiężona przez Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii na tłumacza pisemnego języka polskiego, zostałam tym samym upoważniona do poświadczania poprawności i zupełności sporządzanego przeze mnie tłumaczenia (uwierzytelnienie).

Przyjmuję zlecenia tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski następujących tekstów:

 • umów międzynarodowych, traktatów, porozumień, rozporządzeń,
 • umów i korespondencji w obrocie gospodarczym, kontraktów, bilansów, sprawozdań, zamówień, instrukcji obsługi, opisów produktów, tekstów reklamowych,
 • metryk i dokumentów urzędowych (wraz z uwierzytelnieniem), korespondencji prywatnej,
 • aktów oskarżenia, nakazów aresztowania, orzeczeń sądowych,
 • rozpraw i innych publikacji naukowych,
 • tekstów literackich.

Cena tłumaczenia pisemnego zależy od ilość standardowych wierszy w gotowym tłumaczeniu (tekst w języku docelowym). Wiersz standardowy zawiera 55 znaków łącznie ze spacjami.

W przypadku obszernych tekstów istnieje możliwość ustalenia ceny ryczałtowej na podstawie ilości stron standardowych. Strona standardowa zawiera 25 wierszy standardowych.

W przypadku pilnych zleceń uzgadniana jest dodatkowa opłata w procentach od wynagrodzenia podstawowego. Pilne zlecenia odnoszą się do sporządzania tłumaczeń pisemnych w ciągu jednej doby, podczas weekendu lub w dni świąteczne.

Tłumaczenie ustne, według niemieckiej normy DIN 2345 z kwietnia 1998 roku, to tłumaczenie usłyszanej wypowiedzi z języka źródłowego na język docelowy.

W 1991 roku zostałam zaprzysiężona przez Sąd Krajowy w Bonn na tłumacza ustnego języka polskiego, to znaczy, że przed Dyrektorem Sądu Krajowego w Bonn złożyłam przysięgę zobowiązując się do sumiennego i opartego na zasadzie dobrej wiary tłumaczenia, szczególnie w ramach rozpraw sądowych.

Przyjmuję zlecenia tłumaczeń ustnych podczas negocjacji, konferencji, posiedzeń, rozmów służbowych, rozpraw sądowych, przesłuchań przed policją, zarówno konsekutywnych jak i symultanicznych.

Przekład konsekutywny polega na tłumaczeniu usłyszanego tekstu nie równocześnie z mówcą, lecz na jego rekonstrukcji po pewnej partii wypowiedzianego tekstu.

Przekład symultaniczny polega na odebraniu przez tłumacza tekstu mówionego i nadaniu go niemal równocześnie w innym języku.

(Definicje przekładu konsekutywnego i symultanicznego pochodzą z książki Jerzego Pieńkosa: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa [PWN] 1993).

Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne zależy od ilości godzin przepracowanych przez tłumacza. Wyna- grodzenie podstawowe za tłumaczenia ustne uzgadniane jest na podstawie stawki godzinowej lub stawki dziennej. Do wynagrodzenia podstawowego doliczane są koszta podróży i diety. Czas dojazdu do miejsca, w którym ma odbyć się tłumaczenie, wliczany jest w czas pracy. Rozpoczęte godziny są zaokrąglane do pełnej godziny. Podstawą stawki dziennej jest ośmiogodzinny dzień pracy łącznie z godziną przerwy.

Poniższa lista stanowi wybór najważniejszych klientów na zlecenie, których realizowałam tłumaczenia pisemne i ustne.

Federalne Ministerstwa

 • FM Komunikacji, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej
 • FM Finansów
 • FM Spraw Wewnętrznych
 • FM Sprawiedliwości
 • FM Zdrowia

Publiczne i prywatne instytucje

 • Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej, Bonn
 • Bank „Deutsche Ausgleichsbank”, Bonn
 • Towarzystwo Nauk Ubezpieczeniowych, Kolonia
 • Federalne Zrzeszenie Przewoźników Autobusowych, Bonn
 • Muzeum Prus Zachodnich, Münster-Wolbeck
 • Instytut Polski, Düsseldorf
 • Europejskie Centrum Kultury IGNIS e.V., Kolonia

Podmioty gospodarcze

 • Deutsche Post DHL, Bonn
 • A.W. Andernach GmbH & Co. KG, Bonn
 • Schwelmer Eisenwerk Vertriebs- und Kundendienst GmbH, Schwelm
 • Gebr. Willach GmbH, Ruppichteroth
 • Frauenrath GmbH & Co. KG, Heinsberg
 • Kautex-Werke AG, Bonn

Wydawnictwa

 • Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
 • Assimil GmbH, Nörvenich
 • Dorling Kindersley Verlag GmbH, Starnberg

Urzędy

 • Prokuratura w Bonn
 • Prezydium Policji w Bonn
 • Urząd Policji Powiatowej w Siegburgu
 • Prezydium Policji w Kolonii
 • Główny Urząd Celny w Kolonii

Sądy

 • Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii
 • Sądy Krajowe w Bonn, Koblencji i Trewirze
 • Sądy Okręgowe w rejonach Sądu Krajowego w Bonn i Sądu Krajowego w Koblencji

Biura tłumaczeń

 • Sprachendienst Kayser, Bonn
 • Bonnscript GmbH, Bonn
 • Translingua Übersetzungsdienst GmbH, Bonn
 • Sprachendienst Helmut Bangard, Marburg
 • Bartsch Consult GbR, Königswinter
 • ABC Sprachschule Übersetzungsbüro, Bonn
 • proidioma Fachübersetzungen, Meckenheim

Jędrzej Kitowicz:

Die Konföderierten von Bar, w: Polen im Exil. Eine Anthologie

pod red. Krzysztofa Dybciaka, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1988

[Seria „Biblioteka Polska“, utworzona i wydawana przez Karola Dedeciusa, Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt] - tłumaczenie


Barbara Kuszmider:

Polnisch ohne Mühe

Chennevieres-sur-Marne (Assimil) 1995

[podręcznik do nauki języka polskiego wraz z 4 kasetami] - niemieckie opracowanie


Sympathie Magazin Europa Nr. 34:

Polen verstehen

Ammerland (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung) 2001

[informator o Polsce] - redakcja


Małgorzata Omilanowska
Jerzy S. Majewski:

Danzig & Ostpommern

Starnberg (Dorling Kindersley) 2000

[przewodnik turystyczny] - tłumaczenie


Maria Marta Góralska:

Danziger Malerei des 19. Jahrhunderts

Münster (Westpreußisches Landesmuseum) 2005

[katalog wystawy] – tłumaczenie


Michał Woźniak:

Fragmente der Vergangenheit

Münster (Westpreußisches Landesmuseum) 2006

[katalog wystawy] – tłumaczenie


Reinhold Hülsewiesche:

Dieter Götze. Bieg czasu

Münster (Westpreußisches Landesmuseum) 2007

[broszura do wystawy] – tłumaczenie

1959Urodziłam się w Grudziądzu; od dzieciństwa posługuję się językiem polskim i niemieckim
1966-1978Szkoła podstawowa i liceum w Grudziądzu
1978Matura
1978-1983Studia germanistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
1983Egzamin magisterski
1983Przesiedlenie do Republiki Federalnej Niemiec
1984-1989Studia germanistyczne, geograficzne i z historii sztuki na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn
od 1985Egzamin państwowy na tłumacza pisemnego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Bonn
od 1987Zaprzysiężenie na tłumacza pisemnego języka polskiego, Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii
od 1988Członkostwo w Forum Zawodowym Tłumaczy w Bonn
1989Pierwszy Egzamin Państwowy na kierunkach germanistyka i geografia
1989-1991Kierownictwo kursów integracyjnych dla przesiedleńców, fundacja Otta Benecke w Bonn
od 1991Zaprzysiężenie na tłumacza ustnego języka polskiego, Sąd Krajowy w Bonn
od 1998Członkostwo w Polsko-Niemieckim Towarzystwie w Bonn

Odpowiedzialna za treści stron internetowych:

Brigitte Nenzel
Pützchensweg 34 b
53227 Bonn
Niemcy

Tel.: 0049/228/465320
Faks: 0049/228/465088
Mobil: +49/170/8118085
e-mail: bnenzel@t-online.de

Informacja o prawach autorskich

Teksty, zdjęcia, grafiki oraz układ tych stron są chronione prawem autorskim. Nieuprawnione wyko-rzystanie, powielanie lub przekazywanie treści w części lub w całości jest zabronione.

Zdjęcia publikacji za uprzejmym zezwoleniem wydawnictw i wydawców.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starań dokładanych przy opracowywaniu strony nie możemy wziąć odpowiedzialności za treści stron pod względem jej poprawności, ścisłości i aktualności.

Layout: Bartosz "Simek" Kaszubowski © 2010